Ngày: Tháng Năm 16, 2018

Hướng dẫn Phương pháp bố trí phân phối lưới mùng đúng cách cho thi công nhà lưới

Tháng Năm 16, 2018

Hiện tai gần hết tại Các thành phố hay Các khu nông nghiệp lớn thì mô hình lưới mùng giá rẻ đã được áp dụng quá nhiều and rộng khắp. phương pháp này mang đến rất nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt nó có khả năng ngăn chặn côn trùng thực hiện hại đến rau trái […]

Read More