Ngày: Tháng Tám 2, 2018

Đặt gà cúng khai trương nên đặt gà nào ?

Tháng Tám 2, 2018

Đối với nhiều người hiện nay thì việc đặt gà cúng khai trương là một trong những vấn đề đau đầu bởi họ sẽ khá bối rối trong việc chọn lựa loại gà nào dùng để cúng. Trên thực tế, gà là con vật được lựa chọn cho các dịp cúng lễ trong ngày Tết, ngày giỗ […]

Read More