Ngày: Tháng Năm 20, 2021

Hạch toán giảm giá bán hàng hóa trong những trường hợp nào?

Tháng Năm 20, 2021

Hàng hóa được doanh nghiệp giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thu hút người dùng chọn mua và sử dụng sản phẩm của đơn vị. Chiến lược giảm giá hàng hóa là giảm khấu trừ chiết khấu của người mua sản phẩm.  Yêu cầu kế toán viên cần hạch toán giảm […]

Read More